Forskningsprosjekt


Immunmodulerende mekanismer i helse og sykdom

Vitenskapelig tittel:

 IMMUNOMODULATING  MECHANISMS IN HEALTH AND

DISEASEProsjektbeskrivelse:
Forskningsprosjektet omhandler våre pågående studier av immunregulering i normale blodceller og som er en videreføring av prosjekt "T celle immunmodulerende mekanismer i helse og ved sykdom" 2010/1146. Målet er å oppnå en større forståelse av dysfunksjonelle signalveier i cellene som omfatter cAMP signalsystemet og andre immunmodulerende mekanismer som benyttes av regulatoriske T celler i krefttilstander og ved immunsvikt. Kartlegging av mekanismene som gjør at disse signalveiene hemmer immunfunksjonen og å påvise hvilke molekylære kontaktpunkter signalveien har med andre signalsystemer i blodcellene er et vedvarende arbeid.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1298 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 01.09.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjetil Taskén
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har finansiering fra Norges Forskningsråd, Kreftforeningen, KG Jebsenstiftelsen, Helse SørØSt, EU og Universitetet i Oslo. Det vil også bli søkt også legater, mindre fond og andre kilder for forskningsfinansiering som har årlige tildelinger i prosjektperioden.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
T celle immunmodulerende mekanismer i helse og ved sykdom
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst
20.09.2017 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst