Forskningsprosjekt


Miljøgifter og risiko for kreft i skjoldbruskkjertel

Vitenskapelig tittel:
Serum concentrations of polyhalogenated aromatic hydrocarbon chemicals and risk of thyroid cancer.

Prosjektbeskrivelse:
Forekomsten av cancer thyroidea har de siste tiår økt blant både kvinner og menn i mange land. Den eneste etablerte risikofaktor for denne sykdommen er ioniserende stråling. Dyrestudier og humane studier har vist at en rekke kjemiske eksponeringer forstyrrer thyroidea funksjon. Det er imidlertid få studier om sammenhengen mellom eksponering for miljøgifter og risiko for kreft i thyroidea. Formålet med denne studien er å evaluere risikoen for thyroidea kreft i relasjon til pre-diagnostiske serum konsentrasjoner av polyhalogenerte aromatiske hydrokarboner PHAH i prøver fra Janus serumbank. Videre er formålet å evaluere risiko i to separate undergrupper av thyroidea kreft (papillære og follikulære).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/692 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Hilde Langseth
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst