Forskningsprosjekt


En epidemiologisk profil av virksomhet til legebemannet utrykningstjeneste i Skandinavia

Vitenskapelig tittel:
An epidemiologic profile of the pre-hospital physician-manned EMSs care in Scandinavia.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet ønsker å kartleggee den epidemiologiske profil av aktiviteten til spesialiert legebemannet utrykningstjeneste på et skandinavisk nivå. Dette er til nå ikke gjort og vi vet lite om den totale funksjonen denne tjensten yter. Prosjektet vil søke å dokumentere alle henvendelser, også rådføringshenvendelser, og registrere preliminær diagnose, enkle vitale data og hvilke tiltak som er utført gjennom en prospektiv registrering i 2 sommeruker og to vinteruker.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/125 Prosjektstart: 15.06.2009 Prosjektslutt: 15.03.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Andreas Jørstad Krüger
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, DMF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: ”The Scandinavian pre-hospital physician manned EMS outcome study- defining, documenting, analysing and reporting data in physician manned EMS services.", Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
19.06.2009 REK midt
11.01.2013 REK midt