Forskningsprosjekt


PIN-studien (psykisk helse, internett og nettmobbing)

Vitenskapelig tittel:

PIN-studien vil inngå som en del av et større internasjonalt forskningsprosjekt. Ni ulike land gjennomfører den samme spørreundersøkelsen som vil gi PIN-studien studien et multinasjonalt sammenlikningsgrunnlag. Det internasjonale forskningsprosjektet heter: "EPIDEMIOLOGICAL STUDY of PSYCHOLOGICAL HEALTH AND WELL-BEING. SELF-EFFICACY,WELL-BEING and BULLYING AMONG ADOLESCENTS IN MIDDLE SCHOOL."Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en planlagt epidemiologisk studie av sammenhengene mellom psykisk helse og velferd blant ungdomsskoleelever i forhold til mobbing, nettmobbing, internett-avhengighet og internett bruk. På flere vis lever vi i et informasjonssamfunn og økende bruk av nett-basert kommunikasjon har endret de sosiale arenaene og ført til nye arenaer for blant annet mobbing og nettmobbing og andre opplevelser som kan være både uheldige og positive. Studien har som målsetning å undersøke forekomst av så vel gunstig som uheldig internettbruk, nettmobbing og tradisjonell mobbing i sammenheng med psykisk helse. Studien har til hensikt å identifisere risiko- og beskyttende faktorer for ungdoms psykiske helse og psykososiale utfordringer, både for de som er offer for nettmobbing og for de som utøver nettmobbing blant norsk og samisk ungdom mellom 13 og 15 år. Sammenlignbare data også samles inn i blant annet Finland, Japan, Litauen og Israel.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/998 Prosjektstart: 06.11.2016 Prosjektslutt: 15.06.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Sturla Fossum
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av egen institusjon. Det er søkt om ekstern finanisering av en stipendiat.Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: RKBU Nord, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: PIN-studien (psykisk helse, internett og nettmobbing)
Behandlet i REK
DatoREK
26.05.2016 REK nord
20.10.2016 REK nord