Forskningsprosjekt


Akutt infeksjon og risiko for venøs blodpropp

Vitenskapelig tittel:

Acute infectious diseases and risk of venous thromboembolismProsjektbeskrivelse:
Venøs tromboembolisme (VTE) rammer 8-10 000 Nordmenn årlig og har alvorlige komplikasjoner inkludert risiko for død. De fleste VTE tilfellene oppstår under eller like etter en sykehusinnleggelse. Akutte infeksjoner er en vanlig årsak til sykehusinnleggelse. Selv om tidligere studier tyder på at innleggelse i sykehus med akutte infeksjoner gir doblet risiko for VTE, er ikke resultatene konklusive grunnet vesentlige metodiske begrensninger som høy sannsynlighet for misklassifisering av infeksjoner og VTE, manglende opplysninger om konfunderende faktorer (immobilisering, intravaskulære kateter etc) og andre samtidige sykdommer som er assosiert med risiko for VTE. Vi vil gjennomføre populasjonsbasert studie for å undersøke om akutte infeksjoner er assosiert med risiko for VTE uavhengig av andre provoserende faktorer og identifisere biomarkører for VTE ved akutte infeksjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/996 Prosjektstart: 01.06.2016 Prosjektslutt: 31.05.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: John-Bjarne Hansen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

K.G.Jebsen TREC - senter for tromboseforskning, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.05.2016 REK nord