Forskningsprosjekt


VAKSINERING VED MULTIPPEL SKLEROSE

Vitenskapelig tittel:
VAKSINERESPONS HOS PASIENTER MED MULTIPPEL SKLEROSE (MS); - har MS pasienter under immunmodulerende behandling normal vaksinerespons?

Prosjektbeskrivelse:
MS er en kronisk, immunmediert sykdom i sentralnervesystemet. Årsaken er ukjent, men en tror at sykdommen oppstår ved samspill mellom miljø- og genetiske faktorer. Infeksjoner er ikke påvist å utløse MS, men nylig gjennomgått infeksjon (uavhengig av agens) gir økt risiko for nye sykdomsutbrudd. I den sammenheng har det vært usikkert om vaksinering kan utløse av nye sykdomsattakker. Det er imidlertid ikke holdepunkt for økt risiko for MS-attakker etter vaksinering mot influensavirus, hepatitt B virus, varicella zoster virus og tuberkulose. En annen usikkerhet knyttet til vaksinering har vært hvorvidt en får effektiv og normal vaksinerespons hos MS pasienter som mottar forskjellig immunmodulerende eller immunsupprimerende behandling. På bakgrunn av nevnte forhold ønsker vi nå å sammenligne immunrespons ved vaksinering mot svineinfluensa (H1N1) hos pasienter med MS som mottar immunbehandling, MS pasienter som ikke mottar behandling og friske kontroll personer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/745 Prosjektstart: 01.04.2010 Prosjektslutt: 01.04.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kjell-Morten Myhr
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt.
Behandlet i REK
DatoREK
18.03.2010 REK vest
20.08.2012 REK vest
18.10.2012 REK vest
29.11.2012 REK vest
29.11.2012 REK vest
31.01.2018 REK vest