Forskningsprosjekt


Samiske livsfortellinger. Erfaringer med alderdom, helse og sykdom

Vitenskapelig tittel:
Sámi life-stories. Experiences with aging, health and illness Opprinnelig tittel: Part study 3: Engagement in life in context of Sámi ethnicity, with special attention to health issues and aging

Prosjektbeskrivelse:
Målet med denne studien er å få innsikt i samiske eldres erfaringer med alderdom, helse og sykdom. Fokus er sammenhengen mellom de eldres livserfaringer og deres engasjement i livet i alderdommen. Dagens samiske gamle i Nord-Norge har levd sine liv i en historisk periode preget av store endringer og dramatiske hendelser som okkupasjon, evakuering, gjenoppbygging, epidemier og økonomiske kriser. Den samiske befolkningen har vært utsatt for fordommer og en sterk fornorskningspolitikk fra norske myndigheter. Studien bygger på en forståelse av alderdommen som en del av livet, og som en livsfase med mulighet for tilbakeblikk og ettertanke. I denne studien knyttes engasjement og helse særlig til identitet og tilhørighet. Menneskers identitet og tilhørighet bygger på livsfortellinger, men må ikke forstås som noe utelukkende kognitivt. Kroppen er vår tilgang til verden, og det er gjennom kroppen vi er forbundet med verden. Kropp og livsfortelling er det som forbinder fortid, nåtid og fremtid.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/154 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bodil Hansen Blix
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD helsevitenskap, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding - Samiske livsfortellinger. Erfaringer med alderdom, helse og sykdom
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK nord
25.10.2012 REK nord
03.04.2014 REK nord