Forskningsprosjekt


PRECIOUS: Forebygging av komplikasjoner i den akutte fasen av hjerneslag

Vitenskapelig tittel:

PREvention of Complications to Improve OUtcome in elderly patients with acute Stroke (PRECIOUS) TrialProsjektbeskrivelse:
De første dagene etter et hjerneslag er det en økt risiko for at det kan oppstå komplikasjoner som lungeaspirasjon, lungebetennelse og feber. Dagens retningslinjer gir råd om å vente til komplikasjoner oppstår før man starter behandling. I studien PRECIOUS ønsker vi å undersøke om tidlig bruk av metoclopramid, ceftriaxon og paracetamol hos eldre pasienter med hjerneslag kan forhindre tidligere komplikasjoner og forbedre funksjonsevne og overlevelse på lengre sikt. Studien er en internasjonal, multisenter randomisert-kontrollert, åpen studie av én, to eller tre av disse medisinene, eller ingen av dem, i løpet av de første 4 dager av hjerneslag. Den primære effektvariabelen er funksjonstatus/vital status (målt med modified Rankin Scale) ved 90 dager. Studien, som ledes fra universitetet i Utrecht og som har fått EU-midler, vil inkludere 3800 pasienter i flere europeiske land.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/866 EudraCT-nummer: 2015-003179-32 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Eivind Berge
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Europeisk unions "Horizon 2020 research and innovation programme" (Grant agreement no. 634809)Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2016 REK sør-øst
08.06.2017 REK sør-øst
26.04.2018 REK sør-øst