Forskningsprosjekt


Molekylær epidemiologiske studier av hjernesvulst

Vitenskapelig tittel:
Cohort based studies in Molecular Epidemiology of Brain tumours

Prosjektbeskrivelse:
Årsaker til hjernesvulst er lite kjent, bortsett fra noen sjeldne tilfeller som kan forklares med høye doser av ioniserende stråling eller arvelige syndromer. Formålet med denne studien er å undersøke om genetiske varianter identifisert gjennom case cohort studier også er valide i prediagnostiske prøver som ikke er påvirket av survival bias. Studien har videre som målsetning å studere sammenhengen mellom ulike typer virus og risiko for gliom. Det søkes om tilgang til serumprøver fra personer i Janusbanken som har utviklet gliomer, samt opplysninger om diagnose fra Kreftregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/768 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hilde Langseth
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst