Forskningsprosjekt


Foreldres yrke og barnekreft

Vitenskapelig tittel:

A Nordic study of parental occupational exposure at conception and during pregnancy and childhood cancer risk Prosjektbeskrivelse:
Kan fars yrkeseksponering ved unnfangelsen eller mors yrkeseksponering under svangerskapet påvirke risikoen for kreft hos barn? Omtrent 125 barn (<15 år) diagnostiseres med kreft hvert år i Norge. Vi har i dag begrenset forståelse for årsakene til barnekreft, men genetiske faktorer i kombinasjon med miljøfaktorer er ansett for å være en sannsynlig forklaring, dog med varierende effekt for ulike typer svulster. Tidligere forskning tyder på at fars eksponering før unnfangelse og mors eksponering under svangerskapet, kan ha en direkte effekt på fosterutviklingen, deriblant å øke risikoen for kreft. Denne registerstudien er basert på allerede innsamlet data, og vil derfor kunne bidra til dette viktige forskningsfeltet, med minimal ulempe for pasientene og kontrollene. Resultatene fra studien kan bidra til å besvare vanskelige spørsmål fra foreldre og barn om tidligere yrkeseksponering og barnekreft, så vel som bidra til direkte forebygging av kreft blant barn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/904 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 31.07.2029

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Kristina Kjærheim
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet planlagger å søke midler fra National Cancer Institute (NCI), USAForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medical science , Nivå: Ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
01.06.2016 REK sør-øst