Forskningsprosjekt


OUT-ACS studien: Validering av tidlig troponinmåling for avklaring av NSTEMI ved Legevakten i Oslo

Vitenskapelig tittel:

OUT-ACS study: One-hoUr Troponin in a low-prevalence population of Acute Coronary SyndromeProsjektbeskrivelse:
Mange pasienter oppsøker Allmennlegevakten i Oslo med brystsmerter. Der klinikken er uklar uten sterk mistanke om akutt hjerteinfarkt, kan pasientene overføres til Observasjonsposten ved legevakten for to sett med blodprøver (troponiner) for å utelukke akutt hjerteinfarkt (NSTEMI). Målet er å utarbeide en studie med ønsket mål om å effektivisere og forenkle dagens rutine ved Observasjonsposten for bruk av troponiner. Hovedhypotese er at man kan utelukke/styrke mistanken om et akutt hjerteinfarkt (NSTEMI) ved hjelp av to blodprøver (troponiner), tatt med kun en times mellomrom. Dette er basert på ny validert 1-times algoritme for bruk og tolkning av Troponin-T. Samtidig har vi en tilleggshypotese at dersom første blodprøve er negativ, er dette alene tilstrekkelig for å utelukke akutt hjerteinfarkt. Dette vil i såfall gi raskere behandling av hjerteinfarkt (NSTEMI), kortere tid med bekymring hos pasientene samt sikre kostnadseffektiv drift og bedre kapasitet ved Observasjonsposten.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1241 Prosjektstart: 15.08.2016 Prosjektslutt: 31.08.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Dan Atar
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Enda uavklartForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2016 REK nord
05.01.2017 REK nord
23.11.2017 REK nord
25.10.2018 REK nord