Forskningsprosjekt


Femoroacetabular impingement; langtidsresultater etter hofteartroskopi

Vitenskapelig tittel:

Femoroacetabular impingement; long-term results after hip arthroscopyProsjektbeskrivelse:
Denne retrospektive tverrsnittstudien skal undersøke om det er forskjeller i hofterelatert funksjon, symptomer, livskvalitet og artrose mellom ulik type hofteimpingement (inneklemmingssyndrom i hoften, FAI) som deltakerne er operert for. Deltakere skal være pasienter som har fått utførte artroskopi for FAI ved Oslo Universitetssykehus i tidsperioden 2004-2011. Forskning viser at FAI kan være en årsak til smerte i hoften og kan føre til artrose. FAI representerer sannsynligvis den vanligste mekanismen som fører til utvikling av tidlig brusk- og labrum-skade i hoften hos pasienter som ikke har hoftedysplasi. Det er vist i oppfølgingsstudier 1-2 år etter operasjon at pasienter er fornøyde med resultatet. Vi ønsker å undersøke pasienter 5-12 år etter operasjon for å vurdere langtidsresultater. Resultatet i denne studien vil ha betydning for individer som opereres for FAI for å få mer kunnskap om hofterelatert symptomer, funksjon, livskvalitet og artrose.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1439 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: May Arna Risberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Denne studien er en masteroppgave. Ortopedene som skal lese røntgenbildene er finansiert av OUS. Reiseregninger og porto finansieres av OUS sin infrastruktur. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i idrettsfysioterapi ved Norges Idrettshøgskole, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2016 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst