Forskningsprosjekt


ARCTIC

Vitenskapelig tittel:
Full title of study: Aiming for remission in rheumatoid arthritis: a randomized trial examining the benefit of ultrasonography in a clinical tight control regimen Short running title: Aiming for Remission in RA - the ARCTIC trial

Prosjektbeskrivelse:
Resultater fra tidligere studier indikerer at ultralyd kan gi viktig informasjon om den underliggende sykdomsprosessen, hvilket kan ha behandlingsmessige konsekvenser. I følge søker finnes det per i dag ingen studier som har undersøkt dette systematisk. Hensikten med denne studien er å undersøke hvilken behandlingsstrategi som gir best resultater ved tidlig leddgikt, og avklare betydningen av undersøkelse av ledd med ultralyd. Dette er en randomisert studie, hvor den ene gruppen gjennomgår klinisk undersøkelse og ultralyd, mens den andre kun baserer seg på klinisk undersøkelse. Medikamentell behandling er identisk i de to gruppene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/744 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Espen André Haavardsholm
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Post.doc og Ph.D
Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst
08.06.2017 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst