Forskningsprosjekt


Type 2 diabetes og vitamin D

Vitenskapelig tittel:
Diabetes Intervention Trial with Vitamin D in subjcets of Norwegian and sub-Indian ethnicity - DIVINE. Effects of a 6 month vitamin D supplementation regimen on insulin sensitivity and glucose metabolism in subjects with type 2 diabetes.

Prosjektbeskrivelse:
Type 2 diabetes er kjennetegnet ved nedsatt insulinfølsomhet og utilstrekkelig insulinproduksjon. I tillegg har pasienter med type 2 diabetes ofte lavt nivå av vitamin D. Studier har vist at det er en sammenheng mellom lavt nivå av vitamin D, overvekt, metabolsk syndrom og type 2 diabetes. I studien ønsker man å undersøke nærmere om intervensjon med vitamin D vil gi en gunstig effekt på type 2 diabetes. Studiens hovedendepunkt er endring i insulinsensitivitet. Studien er randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert og har en varighet på 6 måneder. 60 pasienter skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/157 EudraCT-nummer: 2009-011568-12 Prosjektstart: 01.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kåre I Birkeland
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2009 REK sør-øst
13.04.2011 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst