Forskningsprosjekt


Symptomer ved atrieflimmer

Vitenskapelig tittel:

Risikofaktorer for symptomer hos pasienter med atrieflimmerProsjektbeskrivelse:
Atrieflimmer gir hos mange til dels plagsomme symptomer, og vet lite om årsaken til hvorfor symptomer oppstår. Forskningsprosjektet vil beskrive risikofaktorer for symptomer og for faktorer som utløser eller forverrer symptomer, og identifisere mulige mønstre av ulike forverrende faktorer og symptomer. Prosjektet er en observasjonsstudie med tverrsnittsdesign, og vil benytte beskrivende analyser og analyser av assosiasjoner i data fra et sykehusregister for pasienter med atrieflimmer. Arbeidet kan være hypotesegenererende for å forstå mer av mekanismene bak symptomer ved atrieflimmer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1294 Prosjektstart: 01.07.2016 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Inger Ariansen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektmedarbeiderne regner med å benytte deler av sin arbeidstid avsatt til forskning og av sin fritid til forskning i dette prosjektet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst