Forskningsprosjekt


Angst og depresjon som risikofaktor for sykefravær

Vitenskapelig tittel:
Anxiety and depression as risk factor for sickness absence. The HUNT study.

Prosjektbeskrivelse:
Betydningen av angst og depresjon for uførhet er vist i en tidligere HUNT publikasjon, og denne har siden blitt hyppig sitert. En tilsvarende studie med endepunkt sykefravær mangler. Exposure: Angst og depresjon målt i HUNT-2 (HADS). Outcome: Sykefravær målt i FD-trygd, både antall perioder, og forekomst av lange perioder (> 3 mnd), vil bli anvendt som outcome. Konfunderende variable: Alder, kjønn, somatisk sykdom, somatiske symptom, sosioøkonomisk status, og helserelaterte variabler (for eksempel røyking, fysisk aktivitet). N=45000 (individer allerede tildelt uføretrygd ekskludert).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/800 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Forskningsansvarlig(e):  Univeristetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, dr. psychol., Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble av kapasitetshensyn aldri iverksatt
Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2010 REK midt
04.04.2014 REK midt