Forskningsprosjekt


Karakterisering av nye biomarkører ved Merkelcellecarcinom

Vitenskapelig tittel:

Characterization of novel biomarkers in Merkel cell carcinomaProsjektbeskrivelse:
Merkelcellecarsinom (MCC) er en aggressiv type hudkreft. Det er en relativt sjelden tilstand, som dessverre har en dårlig prognose. Forekomsten er ~1,5 pr 100.000 personer og 5-års overlevelse er ~50 %. MCC behandles avhengig av stadium med kirurgisk fjernelse av tumor evt med tillegg av adjuvant stråle- og kjemoterapi. Om lag 80 % av alle MCC-tumorer er positive for humant polyomavirus Merkel cell polyomavirus (MCPyV).I dette prosjektet studerer vi interaksjonen mellom tumoren og dets mikromiljø. Vi undersøker hvilke inflammatoriske molekyler som produseres av virus-positive og virus-negative MCC-tumorer. Videre studerer vi hvordan inflammatoriske molekyler påvirker MCPyV-virusaktivitet, cellemigrasjon, celledød og celledeling. Våre resultater vil øke vår kunnskap om den komplekse interaksjonen mellom tumor og mikromiljø, og kan føre til karakterisering av nye biomarkører som kan brukes i prognose og diagnose, samt utvikling av nye terapier av MCC og kreft generelt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/988 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øystein Grimstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Driftsmidler postdok Helse NordForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Molekylærmedisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Arkiv på avd for patologi, UNN Tromsø
Arkiv på avd for patologi, St Olavs Hospital
Behandlet i REK
DatoREK
26.05.2016 REK nord