Forskningsprosjekt


Pasient- og brukerforløp hos unge med psykiske lidelser - kontinuitet eller brudd?

Vitenskapelig tittel:
Study of progress of young patients with mental problems - continuity or interruption?

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet består i å undersøke hvordan overgang og kontinuitet fungerer i praksis for pasienter i alder 18-30 år etter ferdigbehandling på distriktspsykiatriske sentre. Det skjer i to fylker: Sør- og Nord-Trøndelag. Metoden er både kvantitativ og kvalitativ. Den kvantitative metoden, som gjelder 100 personer, utføres først umiddelbart etter ferdigbehandling og deretter en gang til. Den kvalitative metoden (semistrukturert intervju), som omfatter 12 pasienter, skjer 4 ganger i løpet av ett år etter behandlingen. Det primære mål er hvordan oppnå integrert helsebehandling av pasienter med behov for koordinerte tjenester. Sekundære mål er å få kunnskap om virkningen av ulike kunnskapsbaser og forskjeller mellom oppgaver og roller for ulike helseprofesjoner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1144 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 31.01.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Marian Ådnanes
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og Samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Del av forskningsprogram: Helseomsorgsprogrammet i Forskningsrådet
Behandlet i REK
DatoREK
28.04.2010 REK sør-øst