Forskningsprosjekt


Immun-karakterisering av pasienter med multippel sklerose som mottar sykdomsmodulerende behandling

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å kartlegge immunrespons av MS-behandling med natalizumab (Tysabri), alemtuzumab (Lemtrada), rituximab (MabThera) sammenliknet mot annen eller ingen MS-behandling. Opp til 450 deltakere skal inkluderes i dette samtykkebaserte prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/579 Prosjektstart: 01.04.2016 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjell-Morten Myhr
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansiering ved hjelp av egne forskningsmidler i MS-forskningsgruppen ved Haukeland Universitetssykehus og Universitet i Bergen.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
21.04.2016 REK vest
27.04.2017 REK vest
31.10.2018 REK vest