Generell forskningsbiobank


Biobank ved lungekreft-molekylære undersøkelser av lungekreftsvultser

Prosjektbeskrivelse:

Formålet er å lage en biobank av lungekreftsvulster og blodprøver som etter operasjonen kan undersøkes for å bedre framtidig diagnostikk og behandling.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/714 Startdato for innsamling av materiale: 01.08.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Lill-Tove Busund
Forskningsansvarlig(e):  Diagnostisk klinikk/UNN
Finansieringskilder: Både eksterne og interne midler


Behandlet i REK
DatoREK
21.04.2016 REK nord
01.02.2018 REK nord