Forskningsprosjekt


Er konseptet «apical sparing» et metodologisk epifenomen ved kardial amyloidose?

Vitenskapelig tittel:

Apical sparing in amyloid hearts - Is this a methodological epiphenomenom?Prosjektbeskrivelse:
Amyloidose er en avleiringssykdom som kan ramme mange organer. Ekkokardiografi er sentralt i diagnostikk, og spesielt påvisning av regionale funksjonsforstyrrelser i venstre ventrikkel fått økt oppmerksomhet, og konseptet «apical sparing» er lansert. Fenomenet beskriver relativt bevart funksjon i apikale deler av venstre ventrikkel, kombinert med alvorlig funksjonssvikt basalt og midtventrikulært. Fenomenet «apical sparing» er i all hovedsak dokumentert ved bruk av en metode, i undersøkelser utført av markedsledende ultralydleverandør og det er en mulighet for at dette er relatert til et metodologisk epifenomen, og ikke skyldes regionale forskjeller i affeksjonen av venstre hjertekammer. Det er av stor interesse å avklare om fenomenet er relatert til patofysiologi eller metodologi! Retrospektiv case-control studie. Reanalyse av ekko- og MR-opptak med ulike metoder for best mulig kartlegging av fenomenet er planlagt! Se utfyllende opplysninger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/596 Prosjektstart: 01.05.2016 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Håvard Dalen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet vil bli søkt dekket i samarbeid kliniske avdelinger, StOlav/HNT, samt eksterne midler.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
28.04.2016 REK sør-øst