Forskningsprosjekt


Norsk register for artritt og hjerte- og karsykdom

Vitenskapelig tittel:

NORSK REGISTER FOR ARTRITT OG HJERTE- OG KARSYKDOM

- et nasjonalt register for insidens og utkomme av hjerte- og karsykdom ved inflammatoriske leddsykdommerProsjektbeskrivelse:
Pasienter med inflammatorisk leddsykdom (ILS) har ca. 1,5-2 ganger økt risiko for hjertesykdom sammenlignet med befolkningen forøvrig. Det er kjent at denne pasientgruppen har overhyppighet av både tradisjonelle risikofaktorer for hjertesykdom, og har en systemisk betennelsesaktivitet som har vist seg å være en drivende faktor for hjertesykdom. Det foreslåtte prosjektet søker derfor på nasjonalt nivå å avdekke mulige forskjeller hos ILS pasienter sammenlignet med den øvrige befolkningen: 1) Dødelighet hos pasienter med ILS 2) Forekomst av hjertesykdom hos pasienter med ILS 3) Dødelighet etter hjertesykdom 4) Sykdomsforløp etter hjertesykdom 5) Forekomsten av ILS i Norge. Dette prosjektet vil derfor kunne avdekke årsaker til overhyppighet av hjertesykdom blant ILS pasienter, noe som vil muliggjøre en mer skreddersydd forebyggende behandling til denne høyrisiko-gruppen, slik at færre pasienter med ILS vil utvikle og dø av hjertesykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/588 Prosjektstart: 01.06.2016 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Grete Semb
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Diakonhjemmet Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert av Helse Sør-Øst i form av PhD-stipendiatmidler.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
28.04.2016 REK sør-øst
15.09.2016 REK sør-øst
26.04.2018 REK sør-øst