Forskningsprosjekt


Bruk av ultralyd for å monitorere blodstrøm i halspulsåren hos pasienter med ustabil sirkulasjon

Vitenskapelig tittel:
Ultrasound Monitoring of Bloodflow in the Common Carotid Artery in Patients with Unstable Circulation

Prosjektbeskrivelse:
Målet med å monitorere sirkulasjonen i akutt syke pasienter er å oppdage når organer, celler og vev muligens får for dårlig blodtilførsel, og slik tidligst mulig iverksette tiltak som kan bedre pasientens tilstand. Sirkulasjonen er en vesentlig og svært ofte en begrensende faktor for oksygentransport. Eksisterende metoder for monitorering av sirkulasjon er enten for invasive, avanserte (høye krav til utdanning/erfaring) eller upresise til at de egner seg godt i akuttsituasjoner. Halspulsåren, A. carotis communis, er hos alle akuttpasienter lett tilgjengelig, og alle klinikere har erfaring med å kjenne etter puls i denne arterien. Vi ønsker å undersøke om blodflyt i a. carotis communis målt med ultralyd kan gi god informasjon om endringer i sentral blodsirkulasjon hos pasienter med variasjon i både blodvolum (preload) og motstand for hjertets pumpekraft (afterload), slik som ved åpen operasjon for utposninger på hovedpulsåren (abdominale aortaaneurysmer).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/128 Prosjektstart: 01.07.2009 Prosjektslutt: 31.05.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Audun Eskeland Rimehaug
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Legestudiet NTNU, Nivå: Hovedoppgave femte år
Behandlet i REK
DatoREK
19.06.2009 REK midt
11.01.2013 REK midt