Forskningsprosjekt


Gangtrening etter hjerneslag

Vitenskapelig tittel:

Focused Intensive Repetitive Stepping Training (FIRST)Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er to-delt, der del 1) retter seg mot pasienter med redusert gangfunksjon etter hjerneslag, mens del 2) er et implementeringsprosjekt som studerer mekanismer som påvirker vellykket implementering av nye behandlingsmetoder innen hjerneslagrehabilitering. Intensiv gangtrening, behandlingsmetoden som skal undersøkes i Del 1, har oppnådd gode resultater i tidligere forskningsstudier ved Rehabilitation Institute of Chicago, USA. Formålet med prosjektets del 1 er å undersøke hvordan behandlingsmetoden passer inn ved norske rehabiliteringsavdelinger og i komplekse rehabiliteringskontekster der redusert gangfunksjon gjerne er en av flere kliniske problemstillinger. Studiens del 2, vil ha fokus på ansatte og tjenestetilbydere, gjennom å evaluere selve implementeringsprosessen, i form av fremmende og hemmende faktorer for vellykket implementering. Vellykket implementering innebærer både i hvilket omfang behandlingen blir tatt i bruk, og om pasientene oppnår økt fremgang.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/873 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Jan Egil Nordvik
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres via ordinære driftsbudsjetterForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2016 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst
07.06.2018 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst