Forskningsprosjekt


ALASSCA Adjuvant ASA ved kolorektalcancer. En randomisert studie

Vitenskapelig tittel:

A randomized double-blind placebo-controlled study with ASA treatment in colorectal cancer patients with mutation in PI3K signalling pathwayProsjektbeskrivelse:
En randomisert dobbeltblind placebokontrollert studie med ASA-behandling hos pasienter med kolorektal kreft (stage II) med mutasjoner i PI3K-cellsignalering. Rasjonale ASA hemmer syklooksygenase-2 enzymet (COX-2) som blir overuttrykt i tykktarmskreft. PI3K mutasjon øker AKT signalering, som opp-regulerer COX-2. Så inhibering av COX-2 i tumorceller med mutant PI3K vil hemme tumorcelleoverlevelse Mål: Å vurdere disease free survival (DFS), time to recurrence (TTR), overall survival (OS), sikkerhet og toleranse. Pasientene vil bli randomisert til å ta 160 mg ASA eller placebo. behandlingen vil være 3 år og follow-up 2 år. NB: Prosjektet onsker å innlede med en pilot, for å teste studielogistikk. I piloten vil vi ha med 10-15 pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/608 Prosjektstart: 01.06.2016 Prosjektslutt: 01.06.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tom Øresland
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Karolinska InstitutetForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
28.04.2016 REK sør-øst
18.08.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
26.04.2018 REK sør-øst
07.06.2018 REK sør-øst