Forskningsprosjekt


Vernebekledning for smelteverk

Vitenskapelig tittel:

Utvikling av fremtidens vernebekledning for smelteverksarbeidereProsjektbeskrivelse:
Overordnet mål for prosjektet er å utvikle neste generasjons vernebekledning for arbeidere som jobber i tappeområdet i smelteverksindustrien, og som er utsatt for stort varmestress og metallsprut. Dette skal bidra til forebygging av skader, bedre helse og komfort under arbeidet. Dette delprosjektet har som mål å evaluere effekten av varmeeksponering på fysiologiske responser og termisk komfort ved bruk av: 1) Nye prototyper av vernebekledning for smelteverksarbeidere versus vernebekledning som brukes i dag. 2) Ulike metoder for kjøling (kjølevest, vifte, avkledning). Metode: Fysiologiske tester gjennomføres i Arbeidsfysiologisk laboratorium ved SINTEF der deltakerne eksponeres for varme omgivelser inkludert strålingsvarme. Det gjennomføres tester med vekslende arbeids- og hvileperioder med flere nye prototyper og dagens bekledning (delmål 1) og med ulike former for kjøling i pausene (kjølevest, vifte, avkledning)(delmål 2).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/677 Prosjektstart: 03.04.2016 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Mariann Sandsund
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges Forskningsråd (BIA)Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Biologi, humanfysiologi, Nivå: MSc
Behandlet i REK
DatoREK
27.04.2016 REK sør-øst