Forskningsprosjekt


African women´s experiences during transit migration and relationship of such experiences to reproductive health in new host communities: Case of sub-Sahara African women living in Oslo/Norway

Vitenskapelig tittel:

African women's experiences during transit migration and relationship of such experiences to reproductive health in new host communities: Case of sub-Sahara African women living in Oslo/Norway.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke opplevelser kvinner som flykter fra Sub-Sahararegioner i Afrika til Norge har under reisen til Norge, og hvordan disse opplevelsene har betydning for kvinnenes reproduktive helse. Flyktninger som kommer fra disse regionene har ofte vært på flukt over lang tid. De er i en svært sårbar situasjon under flukten, og mange blir utsatt for vold og overgrep. Kunnskap om hva disse kvinnene har opplevd vil kunne hjelpe helsepersonell som er i kontakt med disse kvinnene i Norge. Det planlegges å rekruttere 10 -20 kvinner i alderen 18-45 år som har kommet til Europa fra Sub-Sahararegionen av Afrika i perioden 2005 til 2015. Det skal benyttes dybdeintervju til å kartlegge reproduktiv helse før flukt, inkludert omskjæring, hendelser under flukten som kriminalitet, voldtekt, prostitusjon, prevensjon, eventuelle svangerskap og fødsel samt kvinnenes erfaringer med svangerskapsomsorg i Norge. Forskerne skal også bruke observasjon og uformelle samtaler for å få informasjon om kvinnenes opplevelser og reaksjoner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/969 Prosjektstart: 30.04.2016 Prosjektslutt: 30.09.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Prince Ruth
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

This project is not sponsored.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Masters in International Community Health, Nivå: Masters
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2016 REK sør-øst