Forskningsprosjekt


Bruk av MOVENTIG® (Naloxegol)

Vitenskapelig tittel:

An observational Post-Authorization Safety Study (PASS) of MOVENTIG® (Naloxegol) Drug UtilizationProsjektbeskrivelse:
Dette er en postautorisasjonsstudie av naloxegol, et middel mot opioid-indusert forstoppelse. Studien inngår som del i en rutineevaluering av sikkerhetsprofilen til medikamentet pålagt av European Medicines Agency. Man vil med demografiske, kliniske og behandlingsmessige observasjonsdata fra offentlige helseregistre karakterisere pasienter som får utlevert første resept av naloxegol. Videre vil man kartlegge behandlingmønstre slik som seponering, bytte til et annet avføringsmiddel, bruk av flere midler på samme tid, restart etter seponering eller kontinuerlig behandling vi. Det vil bli benyttet en retrospektiv kohort design basert på registerdata i tre land (Norge, Sverige og Storbritannia). Alle analyser for denne studien vil være deskriptive. Denne søknaden gjelder den norske delen av studien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/711 Prosjektstart: 01.05.2016 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunnvald Kvarstein
Forskningsansvarlig(e):  IKM UiT
UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

AstraZeneca ABForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
21.04.2016 REK nord
26.05.2016 REK nord
18.08.2016 REK nord
11.04.2019 REK nord