Generell forskningsbiobank


Biobank for allergianalyser

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne generelle forskingsbiobanken er å evaluere og utvide analyserepertoar brukt i diagnostikk og monitorering av allergisk sykdom og overfølsomhetsreaksjoner. Biobanken vil inneholde blodprøver, ulike typer sekret, urin, avføringsprøver og vevsprøver, samt tilhørende relevante helseopplysninger.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/577 Startdato for innsamling av materiale: 01.04.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Torunn Apelseth
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Finansieringskilder: Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland univesritessjukehus, samt eksterne forskningsmidler.


Behandlet i REK
DatoREK
21.04.2016 REK vest
02.06.2016 REK vest
27.10.2016 REK vest
16.03.2017 REK vest
06.06.2017 REK vest
06.06.2017 REK vest