Forskningsprosjekt


Personskade og død ved bruk av ATV og snøcooter i Nordland, Troms og Finnmark med Svalbard.

Vitenskapelig tittel:

Personskade og død ved bruk av ATV- og snøscooter i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard.

En kartlegging av dødsfall og personskader med sykehusinnleggelse som følge, for perioden

1. januar 2013 til og med 31. desember 2014.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å kartlegge dødsulykker og personskader med sykehusinnleggelse som følge, ved bruk av fire- og sekshjulinger (All-Terrain-Vehicles ATV og snøscooter. Det er behov for en kartlegging av disse dødsfallene og personskadene da det i Norge per i dag ikke utføres systematisk registrering av disse skader, og det derfor ikke finnes et helhetsbilde. Kartleggingen vil omfatte Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard, for årene 2013 og 2014. Omkring halvparten av Norges ATV- og snøscooterpark befinner seg i disse områdene. Bruk av ATV og snøscooter i Norge øker stadig. I 2014 åpnet regjeringen en prøveordning der de deltakende kommunene selv fikk ansvaret for kjøreregulering, og i mai 2015 ble det i ny motorferdsellov vedtatt lokalt selvstyre for denne kjøringen i alle landets kommuner. Mange kommuner har etter dette innført en oppmyking av kjørerestriksjonene. Konsekvensene av dette er ukjent. Prosjektet bygger på en kvantitativ metode med tverrsnittsdesign.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/709 Prosjektstart: 30.03.2016 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torben Wisborg
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dette prosjektet har ikke behov for finansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
21.04.2016 REK nord
26.05.2016 REK nord