Forskningsprosjekt


Psoriasis og mindfulness> en pilotstudie

Vitenskapelig tittel:

The Effect of Mindfulness on psoriasis treatment: a pilot studyProsjektbeskrivelse:
Formålet med forskningen er å undersøke om mindfulness (oppmerksomhetstrening) kan redusere tiden i lysterapi hos psoriasis pasienter. Dessuten å vurdere om mindfulness intervensjonen senker opplevd stress. 30 deltakere randomiseres til 10-15 i intervensjonsgruppen eller kontrollgruppen under et 8 ukers forløp. Kontrollgruppen følger vanlig lysbehandling. Intervensjonsgruppen mottar 3 audio-filer på CD som vil være en introduksjon på 5 minutter og to sittende oppmerksomhetsøvelser på 10-23 minutter. Intervensjonen skal foregå før hver behandling like ved hudavdelingen på UNN. Det er to målingspunkter totalt, som er på begynnelsen og slutten av studien. Det vil gjøres en klinisk vurdering av sykdommen av hudleger. Spørreskjemaene måler livskvalitet, opplevd stress, oppmerksomhet og inkludert en demografi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/982 Prosjektstart: 06.09.2016 Prosjektslutt: 11.11.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Svein Bergvik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Driftsmidler for mastergradsstudenter (IPS, UiT)Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Psoriasis og mindfulness> en pilotstudie
Behandlet i REK
DatoREK
26.05.2016 REK nord
08.09.2016 REK nord
20.10.2016 REK nord
05.01.2017 REK nord
05.01.2017 REK nord
09.03.2017 REK nord
29.11.2018 REK nord