Forskningsprosjekt


Holdninger til bruk av naturmedisin og legemidler blant gravide kvinner i Etiopia - en spørreundersøkelse med fokus på forskjeller mellom by og land

Vitenskapelig tittel:

Beliefs, attitudes and use of medicinal plants & pharmaceutical medicines among pregnant women in Ethiopia - a survey with focus on rural & urban differencesProsjektbeskrivelse:
Estimating the extent of medicinal plant and pharmaceutical medicine use among pregnant women in Ethiopia is very important for pregnancy care providers, pregnant women, and policy makers to seek better understanding of the use of medicinal plants and its potential associated risks during pregnancy. The study aims to provide information on the prevalence of medicinal plant use, most commonly used medicinal plants, believe and attitude of pregnant women towards the use of medical and pharmaceutical medicine. The study mainly focuses on the Urban/rural differences with regard to medicinal plant use.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/870 Prosjektstart: 25.06.2016 Prosjektslutt: 10.06.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hedvig Nordeng
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

University of OsloForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: International Community Health, Nivå: Masters
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2016 REK sør-øst