Forskningsprosjekt


Konsentrert eksponeringsbehandling (cET) for tvangslidelse (Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). En randomisert, kontrollert studie

Vitenskapelig tittel:

Concentrated Exposure Treatment (cET) for Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). A randomized, controlled trial (RCT).Prosjektbeskrivelse:
Tvangslidelse (OCD) har typisk et kronisk forløp dersom pasienten ikke får behandling. Anbefalt behandling er kognitiv atferdsterapi med eksponering med responsprevensjon (ERP). OCD-teamet ved Helse Bergen har som ledd i kvalitetsutvikling av ordinær klinikk tilbudt ERP i et 4-dagers format. Neste steg i metodeutviklingen er å gjennomføre en randomisert kontrollert studie der det konsentrerte formatet sammenliknes med selvhjelp og med venteliste som kontrollbetingelser. Studien vil gjennomføres ved Solvang DPS og Sørlandet Sykehus, der 15 pasienter randomiseres til hver betingelse, dvs. totalt 45 deltakere. Deltakerne er pasienter over 18 år som er henvist for utredning av OCD.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/794 Prosjektstart: 01.07.2016 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Gerd Kvale
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dette er et lavkostnadsprosjekt som vi klarer å gjennomføre innen eksisterende kliniske rammer.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
02.06.2016 REK vest
08.09.2016 REK vest
27.10.2016 REK vest
09.02.2017 REK vest