Forskningsprosjekt


Perinatale komplikasjoner etter eksponering for psykofarmaka ved fødsel – med fokus på CTG: en retrospektiv register-basert studie

Vitenskapelig tittel:

Drug-related problems among newborns prenatally exposed to psycotopric - with focus on fetal cardiotocography and neonatal outcomes: a retrospective register-based studyProsjektbeskrivelse:
Klinikere ved Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet har stilt spørsmål angående unormale CTG-registreringer observert blant kvinner behandlet med psykofarmaka ved fødselen. Hensikten med dette prosjektet er derfor å fremskaffe ny kunnskap om bruk av psykofarmaka i siste del av svangerskapet kan øke risikoen for unormale/patologiske CTG-registreringer, og være assosiert med en rekke perinatale komplikasjoner, som f. eks. lavere fødselsvekt, lavere Apgar skår og innleggelse ved nyfødt intensivavdeling. Ingen identifiserte studier har forsket på dette tidligere. Vi ønsker å gjøre en retrospektiv register-basert studie og ta utgangspunkt i alle fødsler på en eller flere fødeavdeliger ved OUS fra 2004-2015. Data som skal benyttes kommer fra pasientenes (både mor og barn) pasientjournaler.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/897 Prosjektstart: 22.05.2016 Prosjektslutt: 01.08.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Hedvig Nordeng
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Alle forskere er lønnet av sine respektive institusjoner.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Fostre

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasi, Nivå: PhD.
Sluttmelding/publikasjon: Studien ble aldri startet pga. manglende REK godkjenning
Behandlet i REK
DatoREK
01.06.2016 REK sør-øst