Forskningsprosjekt


En fase 1/2a studie for å undersøke sikkerhet og effekt av BMS-986016 (anti-LAG-3) alene og i kombinasjon med nivolumab hos pasienter med avanserte solide svulster

Vitenskapelig tittel:

A Phase 1/2a Dose Escalation and Cohort Expansion Study of the Safety, Tolerability, and Efficacy of Anti-LAG-3 Monoclonal Antibody (BMS-986016) Administered Alone and in Combination with Anti-PD-1 Monoclonal Antibody (Nivolumab, BMS-936558) in Advanced Solid Tumors.Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med avanserte solide svulster har svært dårlig prognose. Nylig har immunterapi vist seg å være effektivt i å aktivere immunsystemet til å drepe kreftceller som tidligere har unnslippet. Nye data foreslår at kombinert terapi med immunmodulerende midler kan gi en mer robust og forlenget respons enn monoterapi alene. Legemiddelet nivolumab, et antistoff mot PD-1 reseptoren på T- og B- celler, har blitt godkjent for behandling av enkelte krefttyper. Anti-LAG-3 er et antistoff mot LAG-3, en reseptor på celler i immunsystemet som har blitt observert i å hemme immunsystemet i å angripe kreftcellene på lignende måte som for PD-1. Anti-LAG-3 har blitt testet i prekliniske studier og fase 1 klinisk studie. Hypotesen er at anti-LAG-3 i kombinasjon med nivolumab vil gi en forsterket antitumor immunitet. I denne studien vil pasienter med avanserte solide svulster motta anti-LAG-3 enten alene eller i kombinasjon med nivolumab for å undersøke sikkerhet og effekt av behandlingen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/602 EudraCT-nummer: 2014-002605-38 Prosjektstart: 01.06.2016 Prosjektslutt: 29.11.2024

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Marta Nyakas
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Legemiddelfirmaet Bristol-Myers Squibb finansierer prosjektet. Økonomisk avtale inngås i samarbeid med Inven2 for Oslo Universitetssykehus og ettersendes.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
28.04.2016 REK sør-øst
15.09.2016 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst
21.09.2017 REK sør-øst
15.02.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst