Generell forskningsbiobank


Generell forskningsbiobank for nevrologiske sykdommer

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med forskningsbiobanken er å samle inn ulike typer prøvemateriale som kan benyttes til forskning på nevrologiske sykdommer, å legge til rette for forskning som vil kunne bidra til å besvare spørsmål knyttet til forandringer i sentralnervesystemet, f.eks å identifisere nye biologiske markører som kan gi bedre diagnostikk. Det skal opprettes en styringsgruppe for biobanken som skal vurdere bruken av materialet i biobanken. Bruk av biologisk materiale fra nevrologisk biobank vil forutsette REK godkjennelse og intern godkjennelse fra personvernombudet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1015 Startdato for innsamling av materiale: 01.07.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Tormod Fladby
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus
Finansieringskilder: Pr. tiden er det internt finansiert fra forsknings og utviklingsenheten ved Nevroklinikken, Ahus.


Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2011 REK sør-øst
30.11.2011 REK sør-øst
12.06.2013 REK sør-øst
11.06.2014 REK sør-øst