Forskningsprosjekt


Sosiale og emosjonelle vansker blant elever med spesifikke lærevansker

Vitenskapelig tittel:
Perceived coping styles and support in school settings among students with specific learning difficulties, with or without social and emotional problems

Prosjektbeskrivelse:
Studier viser at forekomsten av sosiale og emosjonelle vansker er betydelig høyere blant elever med lærevansker. Det er viktig å vinne mer kunnskap om faktorer som bidrar til den forhøyede forekomsten av slike vansker i denne gruppen for å kunne iverksette effektive tiltak. Målet for denne studien er derfor å beskrive oppfatninger om elever med lærevansker sine mestringsstiler og deres opplevelse av støtte i læringsmiløet, samt bidra til forståelse av hvordan mestringsstiler og opplevd støtte er relatert til sosiale og emosjonelle vansker i den aktuelle gruppen. Denne studien vil også frambringe kunnskap om samsvar mellom elevenes, og deres foreldre og lærarnes oppfatninger om elevers mestringsstiler og støtten de får i læringsmiljøet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1483 Prosjektstart: 01.08.2010 Prosjektslutt: 30.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Lars Edvin Bru
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Stavanger
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD i spesialpedagogikk, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK vest