Forskningsprosjekt


Valproat og fettsyresammensetning i blod

Vitenskapelig tittel:

Impact of valproate treatment on fatty acid profile in bloodProsjektbeskrivelse:
Epilepsimedisinen valpoat kan ha ulike bivirkninger. Bl.a. kan den påvirke ulike stoffskifteprosesser. Prosjektet skal finne ut om behandling med epilepsimedisinen valproat fører til endringer i fettsyressammensetningen i blod, spesielt omega-3-fettsyrer. Disse kan ha betydning for selve epilepsien og dermed kunne slike endringer påvirke sykdomsforløpet og behandlingseffekten. Det skal tas blodprøver fra epilepsipasienter som ansvarlig nevrolog ønsker å behandle med valproat, én prøve før oppstart med valproat og én 3 måneder etter oppstart. Blodprøvene vil bli analysert ved avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/539 Prosjektstart: 01.05.2016 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arne Reimers
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres av avdelingen selv (egne driftsmidler)Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk Farmasi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
22.04.2016 REK midt
25.08.2017 REK midt
05.12.2018 REK midt