Forskningsprosjekt


Effektevaluering av lindrende strålebehandlig for pasienter med gynekologisk kreft

Vitenskapelig tittel:

A prospective multicenter study of assessment of symptoms, treatment efficacy, side-effects and HRQOL in patients with gynecologic cancer receiving palliative abdominal and pelvic radiotherapyProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke effekt og bivirkninger av lindrende strålebehandling ved uhelbredelig gynekologisk kreft. Sekundært skal sammenheng mellom betennelsesmarkører i blod og endring i kreftsymptomer og livskvalitet undersøkes. Pasienter med uhelbredelig gynekologisk kreft opplever ofte plager som smerter, blødning, utflod samt problemer med blære og tarm. Strålebehandling kan være et viktig behandlingsverktøy for å lindre slike plager. Pasientgruppen har kort forventet levetid og intensjonen med strålebehandling er å oppnå rask og god effekt på symptomene uten å påføre pasienten uønskede bivirkninger. Pasientgruppen har hittil ikke blitt undersøkt med tanke på effekt av behandling på kreftrelaterte symptomer, bivirkninger og livskvalitet. Det er planlagt inklusjon av inntil 100 pasienter med uhelbredelig gynekologisk kreft, med symptomgivende svulster i mage- eller bekkenregion og som blir henvist for lindrende strålebehandling. Strålebehandling følger standard strålingsprotokoll. Deltakelse i prosjektet innebærer utfylling av spørreskjema om symptomer og livskvalitet og blodprøver ved oppstart av behandling og ved to tidspunkt etter avsluttet behandling. Det vil fra journal innhentes opplysninger om sykdomsutbredelse, allmenntilstand, symptomer, bruk av smertemedisiner, dosering av strålebehandling, bivirkninger og effekt av behandlingen. Blodprøver skal analyseres for å undersøke nivå av betennelsesmarkører. Blodprøver skal inngå i ny, prosjektspesifikk biobank, «PaRaGyn2016», med ansvarshavende Martin Turzer ved OUS og samme varighet som prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1190 Prosjektstart: 30.06.2016 Prosjektslutt: 30.06.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: martin turzer
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien gjøres som ledd i daglig klinisk arbeid og er delfinansert via forskningsmidler fra Helse SørøstForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2016 REK sør-øst