Forskningsprosjekt


Blodgiverrelaterte risikofaktorer ved allergisk transfusjonsreaksjon

Vitenskapelig tittel:

Donor-related risk factors of allergic transfusion reactionsProsjektbeskrivelse:
Ved behandlingsrelaterte allergiske reaksjoner generelt og ved allergiske komplikasjoner til blodprodukter og blodtransfusjon spesielt, er dagens tilgjengelige analysemetoder ikke alltid tilstrekkelig til å avdekke mekanisme eller identifisere utløsende årsak. I denne studien vil man undersøke blodgiver-relaterte risikofaktorer for allergisk/immunologisk reaksjon på blodtransfusjon og evaluere bruk av biokjemiske markører for å identifisere disse. Studien er en prospektiv observasjonsstudie. Man vil undersøke faktorer som kan være deltagende i immunologiske prosesser som oppstår i møte mellom blod fra blodgiver og pasient. Studien inkluderer basisundersøkelser av blodgivere med blant annet målinger av tilførte matallergener (som f.eks nøtter). I tillegg vil man gjøre utvidede undersøkelser av pasienter og blodgivere involvert i allergiske reaksjoner på blodtransfusjon eller behandling med andre blodprodukter samt laboratorieanalyser ved risiko for immunologiske komplikasjoner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/306 Prosjektstart: 01.04.2016 Prosjektslutt: 31.03.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torunn Apelseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen institusjon.

Det skal søkes om ekstern ikke-kommersiell finansiering av drift.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
10.03.2016 REK vest