Forskningsprosjekt


En studie av luftstrøm og respirasjonsmønster hos pasienter etter operert for ganespalte og senere med svelgplastikk

Vitenskapelig tittel:

Velopharyngeal- and respiratory function after cleft palate reconstruction and pharyngoplastyProsjektbeskrivelse:
Prosjektet skal undersøke luftstrøm i øvre lufteveger hos pasienter som er operert for ganespalte. Dette er en pilotstudie med ti 16 år gamle pasienter som er operert for ganespalte, med og uten taleforbedrende kirurgi med svelglapp.Svelglapp er en plastikk mellom bakre svelgvegg og bløte gane som medfører endret luftstrøm og kan mulig påvirke respirasjonsmønster under hvile/søvn/anstrengelser. Pasienter med ganespalte har ofte skjevt neseseptum og obstruksjon for luftpassasjen i nesen, og derfor vil man i pilotprosjektet undersøke to grupper, pasienter operert for ganespalte med og uten tilleggsoperasjonen svelgplastikk. Pilotprosjektet har et bredt spekter med undersøkelser for å finne ut hvilke som best beskriver pasientens forhold. Etter pilotstudien vil man vurdere å søke om godkjenning for et hovedprosjekt som undersøker forholdene like før en svelglappoperasjon og 6 måneder etter operasjonen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/305 Prosjektstart: 01.04.2016 Prosjektslutt: 31.03.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åse Sivertsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Undersøkelsene som inngår i prosjektet anses som nødvendig etterprøving av og sikring av en opersjonmetode som brukes ved plastikkirugisk avdeling Haukeland Universitetsskehus. Undersøkelsene i prosjektet skal gjennomføres ved Haukeland Universitetssykehus.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
10.03.2016 REK vest
02.06.2016 REK vest