Forskningsprosjekt


En randomisert kontrollert forlengelsesstudie av urinsyregiktstudien som du akkurat har fullført

Vitenskapelig tittel:
A randomized, controlled extension study of CACZ885H2356 on the treatment and prevention of gout flares in patients with frequent flares for whom NSAIDs and / or colchicine are contraindicated, not tolerated or ineffective.

Prosjektbeskrivelse:
Studien er en forlengelse av en studie der effekten av canakinumab i behandling og forebygging av urinsyregikt utbrudd vs et kortisonpreparat blir undersøkt. Denne fortsettelsesstudien skal undersøke langtidssikkerheten,- toleransen og –effekten av canakinumab vs kortisonpreparatet. Selv om pasientene fikk behandling i hovedstudien, har de fortsatt en risiko for å få nye utbrudd av urinsyregikt. Målet med studien er å undersøke om canakinumab kan være et godt alternativ til denne gruppen pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/762 EudraCT-nummer: 2009-017503-29 Prosjektstart: 07.05.2010 Prosjektslutt: 18.10.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tore Kristian Kvien
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: ACZ885; 4 studier tidligere godkjent i Norge
Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst