Forskningsprosjekt


Sykdomsspesifikke referanseområder for biokjemiske analyser

Vitenskapelig tittel:

Sykdomsspesifikke referanseområder for biokjemiske analyser for pasienter med Parkinsons sykdom, psoriasis og revmatoid artrittProsjektbeskrivelse:
Prosjektet vil retrospektivt forsøke å utnytte rutinemessig registrerte pasientdata i sykehusets pasientadministrative system om diagnoser og opphold til å identifisere pasientpopulasjoner med utvalgte kliniske diagnoser. Utvalget vil bli verifisert med gjennomgang av pasientjournaler. Basert på de identifiserte pasientenes resultater for utvalgte laboratorieanalyser som er registrert i sykehusets laboratoriedatasystem vil vi forsøke å beskrive biokjemiske egenskaper ved pasientpopulasjonene bl.a. ved å etablerte "sykdomsspesifikke referanseområder". Vi vil sammenholde dette med hva som er vanlige resulatter hos friske og andre populasjoner, Vi har som mål å studere populasjoner bestående av kronisk syke pasienter med revmatoid artritt, psoriasis og Parkinsons sykdom. Hvor god aktuelle fremgangsmåten er for å identifisere pasienpopulasjonene vil også bli studert. Prosjektet er et delprosjekt/pilotprosjekt knyttet til LabVis-prosjektet (REK-Midt 2015/1459)
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/538 Prosjektstart: 01.04.2016 Prosjektslutt: 03.09.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gustav Mikkelsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NTNUForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: cand. med.
Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
22.04.2016 REK midt
21.03.2018 REK midt