Forskningsprosjekt


Angst, depresjon og opplevd mestring blant pasienter i behandling på et rehabiliteringssenter under ytelsesavtale H-Hjertesykdommer. En pilotstudie.

Vitenskapelig tittel:

«Angst, depresjon og opplevd mestring blant pasienter i behandling på et rehabiliteringssenter under ytelsesavtale H-Hjertesykdommer. En pilotstudie.”

«Anxiety, depression and perceived self-efficacy among patient’s whit heart disease under treatment in a rehabilitation center. A pilot study.”Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med hjerte- og karsykdommer utgjør en stor andel av polikliniske konsultasjoner og innleggelser i sykehus. Hjertesykdommer kan komme brått på og for noen krevende å mestre. Pasientgruppen som søkes undersøkt er pasienter under ytelsesavtale H-hjertesykdommer på rehabiliteringsopphold på Godthaab Helse og Rehabilitering, med fokus på angst- og depresjonssymptomer og pasientenes egen forventning til å mestre hverdagen. En indikasjon på omfang av denne pasientgruppens utfordringer knyttet til psykisk helse kan brukes til å forbedre tilbudet til pasienter som kommer til hjerterehabilitering på Godthaab Helse og Rehabilitering. Pilotstudien er en kvantitativ tverrsnittsundersøkelse gjennom to standardiserte spørreskjema i forhold til psykisk helse og mestring for å undersøke pasientenes mestringstro og angst- og depresjonssymptomer, som søkes utført i løpet av den første uken. Pilotstudien er en masteroppgave i psykisk helse på Høgskolen i Oslo og Akershus.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/401 Prosjektstart: 01.04.2016 Prosjektslutt: 30.06.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Nina Blegen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykisk helsearbeid, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
16.03.2016 REK sør-øst