Forskningsprosjekt


Bruk av blod i luftambulansetjenesten ved blødningssjokk utenfor sykehus

Vitenskapelig tittel:

Use of blood and plasma in prehospital hemorrhagic shock - a prospective, multicenter, observational trial of advanced deployment of blood products in norwegian physician-staffed helicopter emergency medical systems.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en omarbeidelse av 2015/1168/REK vest, herunder endrede forsknings-spørsmål, utprøvende behandling og informert samtykke. Livstruende blødninger etter akutte skader (Fks bilulykker) eller akutte medisinske tilstander (Fks tarmblødning ifm blodfortynnende medisiner) er vanlige årsaker til død og senskader hos pasienter. Behandling krever vanligvis sykehusinnleggelse med akutt kirurgi eller avanserte medisinske intervensjoner, samt blodtransfusjoner etter innleggelse for å erstatte blodtapet. En ny utprøvende behandling man ønsker å se på er fremskutt lagring av blod og plasma på luftambulansebaser, med mulighet til å starte blodtransfusjoner av lege tidlig. Dette mener man kan være verdifult, ved at pågående blødninger erstattes med blod og plasma før pasienten kommer inn på sykehus. Man tror slik behandling kan redde liv. Man ønsker å finne ut om slik behandling er gjennomførbart prehospitalt og om det er forbundet med flere komplikasjoner enn sykehus-transfusjoner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/304 Prosjektstart: 01.06.2016 Prosjektslutt: 31.05.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Geir Arne Sunde
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen.

Deltagende luftambulansetjenester dekker i utgangspunktet egne utgifter i forbindelse med studien.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
10.03.2016 REK vest
24.11.2016 REK vest