Forskningsprosjekt


Hvorfor dør barn som er født vaginalt i seteleie oftere enn barn som er født i hodeleie?

Vitenskapelig tittel:

Mode of delivery of a fetus in breech position has been a controversial issue for many years. A RCT, "the term breech trial" (TBT) done in 2000 found that planned caesarean section (CT) resulted in lower perinatal and neonatal mortality and reduced prevalence of severe neonatal morbidity. Moreover, planned CS did not carry a greater risk for acute maternal complications. However, the study was criticized and in Norway, a group of experts reviewed the evidence and found that vaginal delivery of breech was still safe provided careful selection of mothers, qualified clinicians, and adequate fetal assessment. In Norway approximately 30 % of fetuses in breech position are delivered vaginally, and in an observational we found increased risk for neonatal mortality and cerebral bleedings. In order to avoid unnecessary concerns and erroneous conclusions leading to inappropriate change in clinical practice we want to study the births of these infants more in detail.Prosjektbeskrivelse:
I en observasjonell studie vi holder på med, finner vi økt neonatal dødelighet hos barn født vaginalt i seteleie til termin, både når man sammenligner med barn født i hodeleie og barn født med planlagt keisersnitt i seteleie. I tillegg finner vi betydelig økt forekomst av hjerneblødning blant barn født vaginalt i seteleie. Dette er en alvorlig komplikasjon, og det vil være svært viktig at man forsøker å finne ut med så stor sikkerhet som mulig om dødsfallene og/eller hjerneblødningene kan «tilskrives» kompliserte fødselsforløp eller andre forhold. Dette er en helt sentral avklaring, da vi for enhver pris vil unngå at endringer i klinisk praksis, som disse funnene lett vil kunne føre til, er basert på feil-slutninger. Vi ønsker derfor å gjennomgå journalene til mor og barn for å kunne studere grundig fødselsforløpet til det enkelte barn som døde og/eller som fikk registrert «hjerneblødning» i MFR etter å ha blitt født i seteleie.Ønsker å gjøre en perinatal audit.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/841 Prosjektstart: 07.09.2015 Prosjektslutt: 07.09.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torstein Vik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Samarbeidsorganet (PhD-midler)Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
27.05.2016 REK midt
13.01.2017 REK midt
05.05.2017 REK midt
25.08.2017 REK midt
21.03.2018 REK midt
06.06.2018 REK midt