Forskningsprosjekt


En intervjustudie i MST

Vitenskapelig tittel:

Family experiences with Multisystemic TherapyProsjektbeskrivelse:
Denne studien skal belyse foreldres erfaringer og vurderinger av Multisystemisk terapi (MST) og gi et foreldreperspektiv på behandlingsformen. Både positive og negative erfaringer vil bli utforsket. Målsettingen er å få frem familiens vurdering av behandlingens kvalitet og dermed øke forståelsen av hvordan MST oppleves. Dette er viktig informasjon for å finne ut hvilke forhold som fremmet eller hemmet behandlingsutbyttet for familien, og resultatene er tenkt å gi relevant informasjon til Atferdssenteret om mulige forbedringspunkter og eventuelt hva som fungerer godt i terapien. Studien er en intervjuundersøkelse med 20 familier (kun foresatte) som har gjennomført MST behandlingen. Familiene er rekruttert av MST på østlandsområdet. Bare familier som svarer ja på invitasjon vil bli intervjuet. Intervjuene er lagt opp etter intervjuguide fra en engelsk studie (se vedlegg) av samme populasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/942 Prosjektstart: 01.03.2016 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Terje Ogden
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

AtferdssenteretForskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i Psykologi, Nivå: Embedsstudium
Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2016 REK sør-øst