Forskningsprosjekt


Nye metoder for bruk av data fra observasjonelle studier for å studere sikkerhet og effekt av psykofarmaka i svangerskapet

Vitenskapelig tittel:

New methods for overusing observational data two investigate safety and efficacy of psycho tropic medication use during pregnancyProsjektbeskrivelse:
Bruk av observasjonelle data for å studere effekt og sikkerhet av legemidler i svangerskapet er utfordrende fordi man ofte ikke kjenner til hvor valide dataene er og mangler faktorer som kan konfundere resultatene. I dette metodologiske prosjektet undersøker vi om bruk av ulike innovative statistiske metoder kan brukes og styrke kausal fortolkning av sammenheng mellom legemiddelbruk i svangerskapet og ulike effekter hos mor og barn. Data kilden er Den norske mor og barn undersøkelsen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/871 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 31.07.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Hedvig Nordeng
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

All researchers are funded by Their Own institutions. Administrative costs are the responsibility of the research group at the University.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2016 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
21.03.2019 REK sør-øst