Forskningsprosjekt


Cholin inntak og risiko for kardiovaskulær sykdom

Vitenskapelig tittel:

Associations of dietary choline with risk of cardiovascular events in patients with established coronary artery diseaseProsjektbeskrivelse:
Hjerte- og karsykdom er (HKS) en viktig årsak til sykelighet og død i Norge. Man har nylig vist att plasma cholin og dess metaboliter er en risikofaktor for HKS hos patienter med etablert koronarsykdom. Man ønsker nå å studere betydningen av kostinntak av cholin for HKS hos dessa individer. Det er i Norge i stor grad ukjent hvor stort inntak av cholin er og fra vilke matvarer cholin kommer. I hvilken grad inntaket av detta vitaminlignende stoff har for betydning for utvikling av sykdom er i stor grad ukjent. Resultat fra dette prosjektet mener man vil gi verdifulle nye data over betydningen av cholin inntak for utvikling av HKS og herigjennom kunne gi mulighet for bedre individbaserte kostråd. Prosjektet baseres på data Western Norway B-vitamin Intervention Trial (WENBIT). Det ble innhentet opplysninger via flere spørreskjema om tidligere sykdom, livsstil (røykevaner, fysisk aktivitet) og kosthold. Personopplysningene til deltakerne er senere koplet mot opplysninger i offentlige helseregistre.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/303 Prosjektstart: 01.03.2016 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ottar Nygård
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det planlagte prosjektet vil gjennomføres som et mastergardsprosjket.

Ny søknad vil bli sendt dersom prsjektet utvides. Prosjektet krever altså ingen spesifikk finansiering da utgifter til øvrig involvert personell allerede er finansiert.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
10.03.2016 REK vest