Forskningsprosjekt


Oksygenering av fosterhjernen under fødsel

Vitenskapelig tittel:

FIREFLY Future of near-infrared encephalic fetal monitoring during deliveryProsjektbeskrivelse:
Fosterovervåkning har som hensikt å identifisere fostre som står i fare for å få alvorlig oksygenmangel og intervenere før det oppstår varig hjerneskade. Dagens metoder for fosterovervåkning er utilstrekkelig presis, med en stor andel falske positive. Man bruker indirekte målinger, hovedsakelig basert på hjertefrekvens, for å anslå hjernes tilstand. Cerebral oksymetri brukes i dag under operasjoner og på intensiv-/nyfødtintensivavdelinger. Metoden måler hvilken andel av hjernens blod som binder oksygen dypt i vevet, og er et direkte mål på hvor god oksygentilførselen og blodgjennomstrømningen i hjernen er. Vi mener at å bruke cerebral oksymetri under fødsel vil kunne gi verdifull informasjon. Metoden har betydelig fremtidig potensiale for kontinuerlig fosterovervåkning. Formålet med å utvikle mer presis diagnostikk av føtalt distress er todelt: 1. Man ønsker å redusere risikoen for alvorlig hjerneskade som cerebral parese 2. Man ønsker å redusere overdiagnostikk med tilhørende unødv
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/366 Prosjektstart: 08.03.2016 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ganesh Acharya
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det skal søkes om forskningsstøtte internt ved Sykehuset i Vestfold samt fra Forskningsrådet og Helse-Sørøst. Produsenten Medtronic vil være bidra med utlån av studiemonitor og noe opplæring. Man vil også søke eksterne midler fra Medtronics forskningsavdeling. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Fostre

Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2016 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst